Pages

19 Temmuz 2009 Pazar

Fahim Bey ve Biz


"insanlar, birbirlerinden uzun mesafelerle ayrılmış yıldızlar gibi, kendi hususi boşlukları içinde dönen, hepsi yalnız, hepsi mahrem ve başkalarına kapalı birer dünyadır. bir yıldız sönünce ondan uzaktakiler bir şey duymaz. Herkes ancak biraz kendi komşusuyla meşgul olur. Herkes ancak bir iki düşman için kin, ancak üç dört dost veya akraba için haset veya muhabbet ve ancak beş altı vücıt ve ruh için bir zaaf, bir temayül veya bir aşk duyar ve beşeriyetin üst tarafı bize tamamen yabancı gibi karanlık kalır." (sf. 7)

&&&&

"[...] Başkaları daima ancak kendi hesaplarına uygun görüşlerine inanarak bizi kendimize göre değil, kendilerine göre muhakeme ederler ve çok kere erdikleri kanaatlerin bizim hakikatlerimizle hiçbir münasebeti kalmaz." (sf. 23)

&&&&

"[...] Biliriz ki insanların çoğu hâlâ karanlıktan gelecek haberleri dinler ve ömürlerini kurtaracak mucizeyi beklerler. Düşünürsek, beşeriywtin tarihi malûm olduğundan, şimdiye kadar böyle kaç rûya tarihin de seyrini değiştirmiş, nice mişyonlarca insanların ömürleri, hattâ kendilerinin bile değil de başkalarının gördükleri bir rûya yüzünden ve onun tâbiriyle kurtulmuş, düzelmiş yahut bozulmuş ve mahvolmuştur! Esasen nice insanların ömürleri gûya ezelde gördükleri bir rûyanın tesriri altında kalarak, o rûyayı yerine getirmek için gibi geçer ve zaten belki yeryüzünde her tahakkuk eden şey de ancak evvelce görmüş olduğumuz yahut başkalarının görmüş oldukları rûyaların tahakkukundan ibarettir." (sf.64)

&&&&

"[...] Halbuki aleyhimizde verilen hükümlerin sebepleri çok kere bizim kusurlarımız değil, bize bakanların görüşlerini bulandıran kendi hisleri, acizleri ve öfkeleridir. zalim size zulüm etmekteki sebebi kendi, fena kanında bulur. sizi ısıran köpek siz ısırılmaya müstahak olduğunuz için değil, kendisi kuduz olduğu için ısırır. Onun için ehemmiyeti olan şey sizin ısırılmanız değil, kendisinin ısırmasıdır." (sf. 82)

&&&&

"[...]Gönüllerden evvel hafızalar bozulur. bundan dolayıdır ki insanlar kısacık ömürlerinde muhabbetlerini de, kinlerini de nice defalar değiştirirler." (sf. 106)

&&&&

[...]
zaman herşeyi unutturarak her malûmattan yeni cehaletler doğurur. hemen herkesçe malûm olan şey hemen herkesçe meçhul bir şey olur." (sf. 107)


Hiç yorum yok: