Pages

2 Ağustos 2009 Pazar

Görünmeyen Ekonomi-Steven Levitt-Stephen Dubnerbunların tümü Levitt'in güçlü temel inancına verilmiş karşılıklardı: modern dünyanın, anlaşılmaz, karmaşık görüntüsüne ve düpedüz hilekârlığına karşın, kestirilemez olmadığına, bilinemez olmadığına ve hatta doğru sorular sorulursa düşündüğümüzden daha da meraj uyandırıcı olduğuna dair bir inançtı bu.

(Açıklayıcı bir not, XII)


Ekonomi, kökeninde, teşviklerin ve motivasyonların incelenmesidir: insanlar istediklerini, özellikle de başka insanlar da aynı şeyi isterken veya ihtiyaçduyarken, nasıl elde ederler sorusunun araştırılmasıdır. (sf. 22)


(Her motivasyon, doğası gereği bir pazarlıktır; mesele aşırılıkların dengelenmesidir.) (sf. 25)


hile yapmak insan doğasının bir parçası oladabilir olmayadabilir, ama kuşkusuz insan yaşamının dikkat çekici bir öğesidir. hile yapmak ezeli bir ekonomik edimdir: daha azla daha çok ele etmek. demek ki hile yapanlar sadece önemli isimler inside trading yapan ceo'lar, doping hapı yutan sporcular ve avantacı politikacılar değildir. bilgisayara girip çalışanlarının çalışma saatini budayan ve kendi performansının daha iyi görünmesini sağlayan wal-mart maaş bordrosu yöneticisidir hileci olan. dördüncü sınıfa geçemeyeceği kaygısıyla, yanında oturan arkadaşından kopya çeken üçüncü sınıf öğrencisidir. (sf. 27)

Hiç yorum yok: