Pages

10 Aralık 2010 Cuma

...

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu'nun tanımlar kısmında

"Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi"; Suça yöneldikleri tespit edilen çocukların davranış bozukluklarını gidermek amacıyla rehabilitasyon süreci tamamlanıncaya kadar geçici süre bakım ve korunmalarının sağlandığı bu süre içerisinde aile, yakın çevre ve toplum ile ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü, 7-18 yaş kız ve erkek çocuklara yönelik ayrı ayrı yapılandırılan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarını,
 
"Çocuk Yuvaları"; 0 - 12 yaş arası korunmaya muhtaç çocuklarla gerektiğinde 12 yaşını dolduran kız çocuklarının, bedensel, eğitsel, psiko sosyal gelişimlerini, sağlıklı bir kişilik veya iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamakla görevli ve yükümlü yatılı sosyal hizmet kuruluşlarını" ifade eder
 
şeklinde tanımlanıyor. davranış bozukluklarını gidermek yeni davranış bozuklukları eklemeyi ifade etmiyor.topluma kazanmak üzere eğitimlerini karşılamak yerine, çalıştırarak gerektiğinde dayakla çalıştırmayı ifade etmiyor. adaletin adliyeye bile uğramadığı bir ülkede bu şikayet ve anlayamama yersizdir belki de kimbilir?
hiçbir şey yapmayarak, ve araya adam sokarak oralara getirilmesine göz yumduğumuz sözüm ona onlara kader olarak biçtiğimiz koca bir yalanın ortasında yaşamak. televizyonlarda kanal değiştirip, karşımıza geldiğimizde de kafamnızı çevirip, hiç duymamış gibi yaparak kaçtığımız alanlar...
 
bunlar "nasılsanız öyle idare olunursunuz" hadisini gayet doğruluyor.
kendimize batırmamız gereken iğnenin boyu büyüdükçe büyüyor.

ve eski ahitt'teki "herkes dünyayı değiştirmek ister, ama kimse kendini değiştirmek istemez"i de....

Hiç yorum yok: